Categories
Без рубрики, Кенеш

2022–жылдын 12–октябры Кызыл–Кыя шаардык кеңешинин (VII чакырылышы)
кезектеги XV сессиясына сунушталган күн тартиби
1 Кызыл-Кыя шаардык кеңешинин 2021-жылдын
20-майындагы №2/4 «Кызыл-Кыя шаардык
кеңешинин (VII чакырылышы) туруктуу
комиссияларын түзүү жөнүндө» токтомуна
өзгөртүү киргизүү жөнүндө
Укук коргоо,
мыйзамдуулук, депутаттык
этика, регламент, коомдук
уюмдар, үрп адат, религия
(диний) жана улуттар
аралык маселелери боюнча
туруктуу комиссиясы
2 Кызыл-Кыя шаарындагы “Кольцевая” көчөсүнө
Социалисттик эмгектин Баатыры — Муса
Абдувалиевдин ысымын ыйгаруу жөнүндө
Укук коргоо,
мыйзамдуулук, депутаттык
этика, регламент, коомдук
уюмдар, үрп адат, религия
(диний) жана улуттар
аралык маселелери боюнча
туруктуу комиссиясы
3 Кызыл-Кыя шаардык кеңешинин 2022-жылдын
01-апрелиндеги №10/29 “Кызыл-Кыя шаарынын
аймагындагы кайра бөлүштүрүү Фондусундагы
айыл чарба жерлерин бөлүштүрүү боюнча
комиссиянын жаңы курамын бекитүү жөнүндө”
токтомуна өзгөртүү жана толуктоо киргизүү
жөнүндө
Ишкерлер, өнөр-жай,
транспорт, коммуникация
жана агрардык маселелери
боюнча туруктуу
комиссиясы
4 Кызыл-Кыя шаардык Муниципалдык менчик
департаментине 2 штаттык бирдик бөлүп берүү
жөнүндө
Бюджет, финансы,
экономика жана
инвестицияны тартуу
маселелери боюнча
туруктуу комиссиясы
5 Кызыл-Кыя шаардык кеңешинин 2022-жылдын
12-августундагы №13/44 «Кызыл-Кыя шаарынын
2022-жылга кабыл алынган жергиликтүү
бюджетинин 2022-жылдын 6 айында
аткарылышына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө»
токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө
Бюджет, финансы,
экономика жана
инвестицияны тартуу
маселелери боюнча
туруктуу комиссиясы
6 Кызыл-Кыя шаарынын мэри А. Маткалыковдун
2021-2022-жылдарга карата шаардын коомдуксаясий кырдаалды стабилизациялоого, шаардын
мындан ары социалдык-экономикалык
өнүгүшүнө, социалдык инфраструктураны
жакшыртууга, калкка сапаттуу кызмат көрсөтүүгө
багытталган программасынын алкагында 2022-
жылдын 6 ай ичинде аткарылган жумуштары
боюнча отчету
Кызыл-Кыя шаарынын
мэри
ИШТӨӨ ТАРТИБИ:
1) Күн тартибиндеги 1–маселени алып чыгуу–5 минутага чейин
2) Күн тартибиндеги 2–маселени алып чыгуу–10 минутага чейин
3) Күн тартибиндеги 3–маселени алып чыгуу–10 минутага чейин
4) Күн тартибиндеги 4–маселени алып чыгуу–10 минутага чейин
5) Күн тартибиндеги 5–маселени алып чыгуу–5 минутага чейин
6) Күн тартибиндеги 6–маселени алып чыгуу–15 минутага чейин
7) Жарыш сөз сүйлөөчүлөргө–5 минутага чейин
8) Суроо–жооп жана справка берүүчүлөргө–3 минутага чейин.
Аппарат жетекчи: У. Дарипова

п

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *